เที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างนิวชิโตเสะ-ฮาเนดะสำหรับเมลอนยูบาริโดยเฉพาะ

เมลอนยูบาริที่บรรทุกขึ้นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเครื่องบิน มุ่งหน้าสู่สนามบินฮาเนดะด้วยเที่ยวบินที่ออกเดินทางรอบเย็น ภาพนี้ถ่ายที่สนามบินนิวชิโตเสะ เมื่อตอนบ่ายของวันที่ 14 มิถุนายน

เที่ยวบินเช่าเหมาลำของ ANA สำหรับขนส่งเมลอนยูบาริที่ผลิตในเมืองยูบาริ ฮอกไกโดตะวันออก เริ่มบินระหว่างนิวชิโตเสะ-ฮาเนดะตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน โดยจะบินวันละ 1 เที่ยว สัปดาห์ละ 4 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี จนถึงต้นเดือนสิงหาคม นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหม่ในการใช้ประโยชน์จากเครื่องบินที่มีผู้โดยสารลดลงเพราะเชื้อไวรัสโคโรนา เมลอนที่เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะนั้น นอกจากส่งไปยังบ้านคนเป็นของขวัญแล้ว ยังถูกส่งไปจำหน่ายตามตลาดค้าส่งในเมืองหลวงและปริมณฑลด้วย

เมลอนยูบาริเก็บได้ไม่นาน นอกจากขนส่งด้วยรถบรรทุกห้องเย็นก็ใช้วิธีขนส่งด้วยเครื่องบินโดยสารที่มีคนนั่ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีเที่ยวบินสำหรับขนส่งเมลอนโดยเฉพาะ เนื่องจากสายการบินหันมาใช้เครื่องบินลำเล็กเพราะผู้โดยสารลดลงจากเชื้อไวรัสโคโรนา ห้องสัมภาระที่ท้องเครื่องก็เล็กลงไปด้วย จึงไม่สามารถขนส่งเมลอนในปริมาณเท่าเมื่อก่อน

เครื่องบินที่ใช้ในครั้งนี้คือ B767 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดกลางของสายการบิน ANA ถือเป็นแผนใช้ประโยชน์จากเครื่องบินขนาดกลางที่ไม่ค่อยมีบทบาทท่ามกลางวังวนของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย

ผู้ขนส่งคือสหกรณ์การเกษตรเมืองยูบาริ วันแรกขนส่งประมาณ 2,500 ลูก โดยเก็บเกี่ยวตอนเช้า จากนั้นบรรทุกเมลอนแพ็กกล่องขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนจะขนไปยังห้องสัมภาระของเครื่องบินขนาดกลางต่อไป ในวันนี้ถือโอกาสใช้พื้นที่ที่เหลือในการขนส่งผักจากท้องถิ่นอื่นอย่างหน่อไม้ฝรั่งด้วย แต่ในช่วงเก็บเกี่ยวเมลอนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะเก็บเกี่ยวได้ถึง 7,500 ลูก จึงตั้งใจจะใช้เครื่องบินเพื่อขนส่งเมลอนอย่างเดียว

Location

New Chitose Airport

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー