เปิดให้บริการ “ซิปไลน์” สำหรับลื่นไถลลงมาตามลวดสลิงที่ลาดชันที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

“โมริ โนะ อาวล์” สถานเล่น “ซิปไลน์” ที่ให้ลื่นไถลลงมาตามลวดสลิงซึ่งพาดไว้กลางเขา โดยคาดฮาร์เนส(เข็มขัดนิรภัย)ที่ติดกับรอก เริ่มเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ลานสกีเอ็นงารุ ร็อก วอลเลย์ ตำบลเอ็นงารุ แถบโอค็อตสก์ ฮอกไกโดตะวันออก ทางตำบลบอกว่าลวดสลิงของที่นี่ลาดชันที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซ้ำยังมีอัตราความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถรับชมทะเลโอค็อตสก์กับลุ่มแม่น้ำยูเบ็ตสึได้อย่างทั่วถึง

ลวดสลิงที่ทางตำบลบอกว่าลาดชัน “ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น” มีอยู่ร้อยละ 25 ระยะทางทั้งหมด 1,135 เมตรโดยมีจุดแวะพักคั่นกลาง ระดับความแตกต่างของความสูงต่ำจากจุดออกตัวบนยอดเขาจนถึงถ้ำที่เป็นเส้นชัยอยู่ที่ 250 เมตรซึ่งสูงที่สุดในฮอกไกโด โดยจะให้นั่งลิฟต์สกีขึ้นไปถึงยอดเขา

ค่าบริการอยู่ที่คนละ 3,500 เยน (ชาวตำบลเอ็นงารุได้ลดครึ่งราคา) เงื่อนไขในการใช้บริการคือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเด็กประถม น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 25-110

กิโลกรัม ในบางกรณีอาจไม่สามารถให้บริการคนส่วนหนึ่งได้ เช่น หญิงตั้งครรภ์หรือผู้มีโรคหัวใจ ช่วงที่สภาพอากาศย่ำแย่จะหยุดให้บริการ เปิดให้ลงทะเบียนใช้บริการระหว่างเวลา 10:00-15:30 น. (ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจะให้บริการถึงเวลา 14:30 น.)

Location

Engaru Rock Valley Ski Resort

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー