ให้บริการประชาสัมพันธ์ทางไกลโดยใช้อวาตาร์ที่สนามบินฮาโกดาเตะ

ภาพการทดลองให้บริการประชาสัมพันธ์ผ่านอวาตาร์บนหน้าจอที่สนามบินฮาโกดาเตะ สามารถแสดงแผนที่บนหน้าจอได้ด้วย

บริษัทฮอกไกโด แอร์พอร์ท (ชิโตเสะ) และบริษัทฮาโกดาเตะ แอร์พอร์ท เทอร์มินัล บิลดิง (ฮาโกดาเตะ) เริ่มทดลองให้ “บริการแนะนำข้อมูลทางไกล” ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินฮาโกดาเตะ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการผ่านรูปอวาตาร์ (ตัวการ์ตูน) บนหน้าจอ เริ่มทดลองช่วงแรกในฮอกไกโดจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม

มีการติดตั้งมอนิเตอร์ติดกล้องขนาด 21.5 นิ้วไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสนามบินฮาโกดาเตะ เมื่อผู้ใช้บริการสัมผัสหน้าจอเพื่อเรียกใช้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วที่สำนักงานก็จะตอบคำถามทางไกล อวาตาร์บนหน้าจอจะเปลี่ยนสีหน้าตามการกะพริบตาและการพูดจริงๆ ของเจ้าหน้าที่ ทั้งยังสามารถแสดงแผนที่นำทางตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอบนหน้าจอด้วย

ในปัจจุบันที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จะสวมหน้ากากและให้บริการผ่านแผ่นอคริลิก แต่หากเป็นอวาตาร์ก็สามารถแสดงให้เห็นสีหน้าที่ถูกบดบังด้วยหน้ากากและให้ข้อมูลได้โดย “ไม่ต้องพบหน้าและสัมผัสกันจริงๆ” ทางสำนักงานสามารถเรียกผู้ใช้บริการที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ด้วย เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในระหว่างนี้จึงไร้คน

ถ้าใช้ระบบนี้ก็สามารถให้บริการประชาสัมพันธ์โดยการทำงานที่บ้านได้ด้วย น่าจะช่วยให้เกิดการปฏิรูปวิธีทำงานที่ต้องยืนเป็นหลัก ผู้รับผิดชอบการทดลองกล่าวว่า “เราอยากสำรวจประเด็นปัญหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ใช้บริการและความสะดวกสบายในการใช้งาน เพื่อพิจารณาจะนำระบบนี้เข้ามาใช้ในอนาคต”

Location

Hakodate Airport

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー