เร่งลดการใช้พลาสติกด้วยการเปลี่ยนวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผลิตในโอค็อตสค์

แปรงสีฟันที่ทำจากวัสดุชีวภาพ (ด้านหน้า) และแปรงสีฟันพลาสติกทั่วไป (ด้านหลัง) = Kitami Pierson Hotel

บริษัทและองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคโอค็อตสค์ต้องตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อกฎหมายส่งเสริมการรีไซเคิลพลาสติกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง อาทิ ช้อนส้อม แปรงสีฟัน เป็นต้น

แผนกป่าไม้ สำนักงานส่งเสริมกิจการทั่วไปโอค็อตสค์ ได้ริเริ่มโครงการเฉพาะกิจตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 เป็นการแจกจ่ายช้อนไม้ที่ทำจากไม้เบิร์ชฟรีที่ฮอกไกโด โดซังโกะ พลาซ่า (Hokkaido Dosanko Plaza) ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านทดลองวางขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่ฮอกไกโดและโตเกียว โดยภายใน 3 ปีได้แจกจ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 85,000 ชิ้น และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการที่ได้รับแจกจ่าย เช่น “อยากขอเพิ่ม” หรือ “ช่วยบอกแหล่งผลิตให้ที”

ช้อนที่แจกโดยสำนักงานส่งเสริมฯ เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอโทมิ(เมืองสึเบ็ตสึ) ทางโรงงานเป็นผู้ผลิตพวกช้อนและไม้พาย ซึ่งในช่วง 5 ปีมานี้มีบริษัทที่เข้ามาปรึกษาว่า “ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้เพราะคิดจะลดการใช้พลาสติก” เพิ่มมากขึ้น

สำนักงานส่งเสริมฯ จะดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2022 โดยเพิ่มการตระหนักถึงเรื่อง “ลดการใช้พลาสติก” และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมีความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ นอกเหนือไปจากช้อน

โรงแรม “Kitami Pierson Hotel” ใจกลางเมืองคิตามิ จะเปลี่ยนแปรงสีฟันแบบใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติกเป็นแปรงสีฟันที่ทำจากวัสดุชีวภาพ เช่น ข้าวเก่า คุณวาตานาเบะตัวแทนโรงแรมอธิบายว่า “ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกระตุ้นแขกที่เข้าพักให้ตระหนักถึงเรื่องนี้” แม้จะต้องเผชิญความลำบากจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นก็ตาม

Location

Kitami Pierson Hotel

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー