ระบุพื้นที่เตือนภัยในการแก้ไขแนวทางล่องเรือแคนูในแม่น้ำคุชิโระ

แนวทางแคนูฉบับแก้ไขที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการฟื้นฟูธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ

คณะกรรมการฟื้นฟูธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระได้แก้ไข “แนวทางพายเรือแคนู” เพื่อให้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำขณะพายเรือแคนูไปตามแม่น้ำคุชิโระ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ห้ามเดินเรือเนื่องจากการก่อสร้างป้องกันชายฝั่ง และพื้นที่อันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย พร้อมกับเน้นอนุรักษ์ธรรมชาติอีกครั้ง

ในฉบับที่แก้ไขมีการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนบนแผนที่เกี่ยวกับระยะทางปลายน้ำประมาณ 6 กม. จากสะพานใหญ่มาชูในใจกลางเมืองเตชิคากะซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามพายเรือแคนูเนื่องจากมีงานก่อสร้าง และระยะทางมินามิมาชูประมาณ 4 กม. ใต้จากบริเวณเมืองเตชิคากะซึ่งเป็นเขตที่แม่น้ำไหลเร็ว และพื้นที่เตือนภัยเนื่องจากการติดตั้งหินสำหรับการป้องกันริมฝั่งแม่น้ำ

ในข้อควรระวังเมื่อล่องแม่น้ำคุชิโระโดยเรือแคนู เพิ่มรายการดังต่อไปนี้ (1) เนื่องจากอุณหภูมิน้ำจะค่อนข้างต่ำแม้ในฤดูร้อน อุณหภูมิร่างกายจึงลดลงอย่างรวดเร็วหากเรือล่ม (2) เนื่องจากความกว้างของต้นน้ำแคบ กระแสน้ำจึงเร็ว จึงจะมีต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมาก (3) เรือมักจะเสียสมดุลที่บริเวณปากน้ำเนื่องจากมีคลื่นทะเล นอกจากนี้ยังเพิ่มความใส่ใจต่อธรรมชาติ เช่น การรักษาระยะห่างจากสัตว์ป่าด้วย

ฉบับแก้ไขเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการ ซึ่งวางแผนให้เป็นฉบับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และคณะกรรมการจะจัดทำแนวทางสำหรับนักท่องเที่ยวในปีนี้

https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/qgmend0000000q45.html (เนื้อหาภาษาญี่ปุ่น)

Location

Mashu Bridge

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー