เปิดอุโปโปยเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมไอนุ

“พื้นที่อันเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันกับชนเผ่า (อุโปโปย หรือ Upopoy)” ซึ่งจะเป็นฐานในการฟื้นฟูวัฒนธรรมไอนุ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโด ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมในแถบชิราโออิ ฮอกไกโดตอนกลาง อุโปโปยเป็นภาษาไอนุ หมายถึง “การร้องเพลง(เป็นกลุ่มใหญ่)” โดยในอาณาบริเวณมี “พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไอนุแห่งชาติ” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งแรกในตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นและรวบรวมอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมและงานฝีมือไว้ประมาณ 1 หมื่นชิ้น รวมทั้งหอประชุมสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะมีการจัดแสดงระบำโบราณ “สวนแห่งการอยู่ร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองแห่งชาติ” ที่จำลองจากหมู่บ้านดั้งเดิม(ชุมชน) และอนุสรณ์เก็บอัฐิของชนเผ่าไอนุที่เคยเก็บรักษาไว้ตามมหาวิทยาลัยและสถานที่อื่นๆ ด้วย
พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ 100,000 ตารางเมตร เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้เปิดทำการล่าช้าราวสองเดือนครึ่งจากกำหนดเดิมคือปลายเดือนเมษายน ปัจจุบันจำกัดจำนวนผู้เข้าชมโดยใช้ระบบจองล่วงหน้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมมีการจัดพิธีเปิดอุโปโปย เหล่าผู้เกี่ยวข้องกับชนเผ่าไอนุได้มาตัดริบบิ้น คุณคาโต้ ทาดาชิ ประธานรุ่นก่อนของสมาคมไอนุแห่งฮอกไกโด (Ainu Association of Hokkaido) ได้กล่าวทักทายว่า “อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ชนเผ่าไอนุให้ความสำคัญกันมาช้านาน”

Location

The National Ainu Museum and Park (Upopoy)

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー