แก้ไขกลยุทธ์ในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเรบุง รวมมุมมองใหม่ของ SDGs

เส้นทางเดินป่าหอสังเกตการณ์โมโมอิวะที่เป็นที่นิยม แต่มีความกังวลว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะมีต่อระบบนิเวศน์ของพืชบนที่สูงซึ่งมีผู้ชื่นชอบจำนวนมาก ภาพนี้ถ่ายเมื่อมิถุนายนปี 2021

แถบเรบุงซึ่งตั้งอยู่ในเกาะห่างไกลของฮอกไกโดตอนเหนือได้จัดทำ ‘โครงการเชื่อมต่อสิ่งมีชีวิตเกาะเรบุง’ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับภูมิภาค 10 ปีสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี 2022 และสร้าง ‘สมุดบัญชีแดงของเกาะเรบุง’ ซึ่งสรุปความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของพืชบนที่สูงหายากของเกาะ ให้เป็นส่วนสำคัญและแก้ไขกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ ยังมีการนำเสนอมุมมองใหม่ของ SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ด้วย

ในกลยุทธ์ใหม่ ได้ชี้แจงภาพลักษณ์ในอนาคตของเกาะว่าเป็น ‘เกาะที่พืชบนที่สูงบานสะพรั่ง เต็มไปด้วยอาหารทะเล และสามารถสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิต’

ต่อจากนั้น ชี้ให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น จำนวนพืชบนที่สูงน้อยลงเนื่องจากการเจริญเติบโตของหญ้าไผ่ และหากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นพื้นที่ที่สาหร่ายทะเลเติบโตจะแคบลง ดังนั้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอย่างหอยเม่นที่กินมันอาจจะหายไป จากมุมมองของ SDGs ซึ่งพยายาม ‘อนุรักษ์ความหลากหลายของทะเล’ ได้กำหนดนโยบายพื้นฐาน 4 ประการ เช่น การอนุรักษ์และการเกิดใหม่ของสิ่งมีชีวิต และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น

ในการสร้างและใช้ประโยชน์สมุดบัญชีแดง จะตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของแหล่งที่อยู่อาศัยและจำนวนพืชหลายร้อยสายพันธุ์ในเมืองรวมถึงอุทยานแห่งชาติริชิริ เรบุงซาโรเบ็ตสึ และจัดอันดับดอกไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ นอกจากการเสริมสร้างการรักษาที่สวนพืชบนที่สูงในเมืองแล้ว จะให้ผู้ประกอบการรับทราบก่อนการพัฒนาและช่วยอนุรักษ์พืชที่ถูกบันทึก

ความต่อเนื่องของโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นในเกาะ คือ ‘เรบุงอัตสึโมริโซ’ และการกำจัดพืชที่แปลกใหม่ก็รวมอยู่ในรายการดำเนินการด้วย

แผนกอุตสาหกรรมแถบเรบุงกล่าวว่า “ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นทรัพย์สินที่มีค่า ชาวท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และผู้มาเยือนจะทำงานร่วมกันเพื่อรักษาธรรมชาติและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป”

Location

Momoiwa Observatory

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー