เมืองซัปโปโรกับ FDA ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

เครื่องบินของ FDA เดินทางมาถึงสนามบินโอคาดามะ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน เมืองซัปโปโรได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับฟูจิ ดรีม แอร์ไลนส์ (Fuji Dream Airlines) (FDA, เมืองชิซูโอกะ) ในด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ โดย FDA จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวของซัปโปโรและให้ความช่วยเหลือด้านการขนส่งมวลชนเวลาเกิดภัยพิบัติด้วย
ถือเป็นสายการบินแห่งที่ 2 ที่ทางเมืองซัปโปโรมีข้อตกลงด้วย นับจากทำข้อตกลงกับ AIRDO เมื่อปี 2015 ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ FDA ร่วมมือใน 4 ด้าน คือ (1) กระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านนิตยสารบนเครื่องและเว็บไซต์ (2) ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและของฝากของซัปโปโรในการให้บริการบนเครื่อง (3) ส่งสิ่งของและคนมาช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ (4) กระตุ้นให้มีการใช้สนามบินโอคาดามะ (Okadama Airport)
ปัจจุบัน FDA ให้บริการตามฤดูกาลในเส้นทางโอคาดามะ-ชิซูโอกะและโอคาดามะ-มัตสึโมโตะ (จังหวัดนางาโนะ) ส่วนเส้นทางนิวชิโตเสะ-ยามางาตะและนิวชิโตเสะ-มัตสึโมโตะนั้นให้บริการตลอดทั้งปี

Location

Okadama Airport

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー