เปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าชมอดีตสถานกงสุลรัสเซีย

Iในอดีตสถานกงสุลที่คึกคักไปด้วยผู้มาทัศนาจร
อดีตสถานกงสุลมีเอกลักษณ์คือการผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นและตะวันตกเข้าด้วยกัน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทางเมืองฮาโกดาเตะได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอดีตสถานกงสุลรัสเซียเพื่อบ่งบอกเจตนาในการจำหน่ายให้นักธุรกิจเอกชนรับรู้ ชาวเมืองราว 200 คนพากันมาทัศนาจรในสถานที่ที่ปกติไม่เปิดให้เข้าชม พวกเขาได้สัมผัสถึงคุณค่าของอาคารแห่งนี้หลังจากเดินดูการตกแต่งแบบตะวันตกตามผนังและประตู
คณะกรรมการอันประกอบด้วย 7 องค์กรที่เรียกร้องให้อนุรักษ์อดีตสถานกงสุลไว้ ได้จัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเมืองได้ตระหนักถึงคุณค่าของอดีตสถานกงสุล ทางเมืองฮาโกดาเตะกล่าวว่า ไม่ได้เปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าชมเป็นเวลา 6 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2014
ผู้เข้าร่วมเดินทัศนาจรกันเป็นกลุ่มเล็ก สมาชิกของคณะกรรมการอธิบายว่า ชั้น 1 เคยเป็นที่สำหรับทำงานและพบปะสมาคมของเจ้าของ ส่วนชั้น 2 ใช้สำหรับงานกงสุลและเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว ประตูถูกสร้างให้มีขนาดสูงโดยคำนึงถึงส่วนสูงของชาวรัสเซีย
ชาวเมืองที่ยกกล้องถ่ายรูปการตกแต่งภายในอาคารอย่างกระตือรือร้นกล่าวว่า “ผนังและประตูตกแต่งได้ละเอียดประณีตงดงามมาก บรรยากาศก็ขลัง ในเมื่อสวยขนาดนี้ก็อยากให้มันคงอยู่ต่อไป”
ทางเมืองคำนวณแล้วว่าต้องใช้เงินกว่าร้อยล้านเยนในการซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรมแห่งนี้ เนื่องจากมีนักธุรกิจเอ่ยว่า “อยากใช้งานที่นี่” ทางเมืองจึงมีนโยบายว่าจะขายโดยตั้งเงื่อนไขว่าต้องอนุรักษ์รูปลักษณ์ภายนอกไว้ดังเดิม

Location

Old Russian Consulate

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー