จัดทำตารางเดินรถเป็นข้อมูลเปิด หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

รถบัสที่มุ่งหน้าสู่ท่ารถหน้าสถานีซัปโปโร

องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวฮอกไกโด (Hokkaido Tourism Organization) กำลังดำเนินการเปลี่ยนตารางการสัญจรรอง เช่น ตารางเดินรถบัสและเรือข้ามฟาก เป็นข้อมูลเปิด หากมีข้อมูลเพิ่มขึ้น เครือข่ายการคมนาคมที่มีข้อมูลตามเว็บไซต์ค้นหาเส้นทางทางอินเทอร์เน็ตก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและช่วยให้การสัญจรสะดวกสบายขึ้น คาดหวังว่าจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว องค์กรกำลังขอความร่วมมือจากเหล่าผู้ให้บริการด้านคมนาคมผ่านงานแนะนำที่จัดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ในขณะนี้
ข้อมูลเปิดที่ทางองค์กรต้องการคือตารางการเดินรถ ป้ายรถ และค่าโดยสารในรูปแบบที่ตรงตามมาตรฐานระหว่างประเทศ “GTFS” ผู้ให้บริการสามารถสร้างข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วลงทะเบียนทาง “แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดฮอกไกโด” ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลในฮอกไกโด จากนั้นข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้ก็จะปรากฏอยู่ในระบบค้นหาของผู้ให้บริการค้นหาเส้นทางทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー