เส้นทางท่องเที่ยวในซัปโปโรปล่อยเป็นหน้าที่ AI ได้เลย เริ่มทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งเป้าจะใช้ทั่วฮอกไกโด

หน้าจอแอปพลิเคชัน “ซัปนาวิ”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนผู้ส่งเสริม MaaS (Mobility as a Service หรือระบบบริการที่เชื่อมโยงข้อมูลขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ) ในการท่องเที่ยวซัปโปโร ได้เริ่มทดลองใช้ “ซัปนาวิ” ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันใช้งานฟรี โดยระบบ AI จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการคมนาคมที่ดีที่สุด คณะกรรมการฯ วางแผนว่าจะตรวจสอบระดับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แล้วพิจารณาสถานการณ์หลังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สงบลง เพื่อนำไปใช้ทั่วจังหวัดฮอกไกโดต่อไป

สามารถเข้าซัปนาวิด้วยสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ นอกจากกรอกเวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง และเวลาแวะระหว่างทางแล้ว เมื่อใส่เงื่อนไขตามความชอบหลายข้อ เช่น “อยากสัมผัสธรรมชาติ” หรือ “งบประมาณมีน้อย” ระบบ AI ก็จะขึ้นแสดงตัวเลือกจากสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ 100 แห่งในเมืองซัปโปโร จากนั้นเลือกจุดหมายปลายทางจากตัวเลือกเหล่านั้น เพื่อให้ระบบแนะนำเส้นทางคมนาคมที่ผสมผสานวิธีเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน รถราง รถบัส และอื่นๆ สามารถเรียกแท็กซี่ได้ด้วย

จะมีการทดลองใช้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการฯ ชุดนี้ที่ประกอบด้วยผู้ให้บริการด้านไอที ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลฮอกไกโด และองค์กรอื่นๆ จะตรวจสอบประสิทธิผลด้วยการจัดทำแบบสอบถามว่าซัปนาวิมีประโยชน์หรือไม่ โดยตั้งเป้าว่าจะรวบรวมข้อมูลการจับคู่เงื่อนไขที่ผู้ใช้กรอกและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้เลือกในความเป็นจริง เพื่อพัฒนาระบบ AI ให้มีความแม่นยำสูงขึ้นต่อไป

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー