ฮิโรเมะโซในฮาโกดาเตะจัดโปรโมชันใหม่เพื่อ “ฉลองล่วงหน้า” การขึ้นทะเบียนกลุ่มซากปรักหักพังโจมงเป็นมรดกโลก

ประธานนิชิมุระเชิญชวนให้มาใช้โปรโมชันฉลองล่วงหน้าในมุมจัดแสดงที่แนะนำซากปรักหักพังโจมงในโรงแรมฮาโกดาเตะ ฮิโรเมะโซ

เมื่อเป็นที่แน่นอนแล้วว่า “กลุ่มซากปรักหักพังโจมงในฮอกไกโดและโทโฮคุตอนเหนือ” จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “โรงแรมฮาโกดาเตะ ฮิโรเมะโซ” ซึ่งอยู่ใกล้กับซากปรักหักพังคาคิโนะชิมะและซากปรักหักพังโอฟุเนะในเมืองฮาโกดาเตะ อันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซากปรักหักพัง ก็เริ่ม “โปรโมชันฉลองล่วงหน้า” โดยมอบส่วนลดค่าเข้าพักร้อยละ 20 พุ่งเป้าจะเพิ่มความต้องการในการเข้าพักก่อนจะมีการตัดสินอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม

เงื่อนไขคือระหว่างเข้าพัก ผู้ใช้บริการทุกคนจะต้องไปเยือนศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโจมงแห่งเมืองฮาโกดาเตะ (แถบมินามิคายาเบะ) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของซากปรักหักพังและมีชื่อเสียงจากการจัดแสดง “ตุ๊กตาดินเผาจูคู” ที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติประจำชาติเพียงหนึ่งเดียวในฮอกไกโด แล้วนำหางตั๋วจากการใช้บริการที่นั่นมาแสดง สำหรับห้องที่เข้าพักได้ 2-4 คน จะลดค่าเข้าพัก 1 คืนพร้อมอาหาร 2 มื้อจากคนละ 17,600 เยนเป็น 13,700 เยน ซึ่งถือเป็นส่วนลดประมาณร้อยละ 20 ใช้โปรโมชันได้เฉพาะวันธรรมดา เข้าพักได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม

Location

Hotel Hakodate Hiromeso

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー